Broneerimine online
Broneerimine online
Kontakt
 • Aadress: Tähetorni 21,
  Tallinn, HARJUMAA 11625
 • Phone: +372 569 059 56

Kliimaseadme käitleja koolitus

Auto kliimaseadmete remont, autokliima

Autokliima Gvidis Eesti OÜ koostöös ettevõttega HMV-Systems Oy, kes omab 19 aastat kogemust autotranspordi koolituse alal, pakub auto konditsioneeride koolituskursust.

Koolitus on mõeldud autoteeninduse personalile.

Koolitusprogramm vastab Euroopa Komisjoni määruse 307/2008 nõudmistele, mis puudutavad miinimumnõudeid teadmistele sõidukite õhu konditsioneerisüsteemi ülesehituse, töö ja hoolduse kohta. Regulatsioon määrab ka nende teadmiste atesteerimise korra.

Koolitusprogramm, mille pakub Autokliima Gvidis Eesti OÜ koostöös ettevõttega HMV-Systems Oy, sisaldab järgmisi teemasid:

 • Soojustehnika alused 
 • Kliimakontrolli seadmete käitamise alused ja ülesehitus
 • Olulisemad faktid kliimakontrolli seadmete elektrosüsteemist
 • Hooldus ja diagnostika
 • Kliimaseadmete automaatika

Selle koolitusprogrammi edukas läbimine annab põhiteadmisi, mis on vajalikud töös mootorsõidukite kliimaseadmetega, ning teadmisi eduka eksami sooritamise jaoks, mis kinnitaks programmi läbija vastavust määruse 307/2008 nõuetele.

Koolitusprogrammi kasutatakse edukalt Soomes ning on kinnitatud selle vastavus määruse 307/2008 nõudmistele. Ettevõtte HMV-Systems Oy koolitusmaterjalide tõlkeid kasutatakse terves maailmas personali koolitamisel ja pädevuse suurendamisel autoteenindusega seotud ettevõtetes.


Kliimaseadme käitleja koolitus (video)

Sertifikaadi identifitseerimine:

EU Sertifikaadid - link.

Läti või Eesti tunnistused, link või kutsekoda.ee

gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu
gvidis-edu

Regulatsioon määrab, et miinimumteadmised sõidukite õhukonditsioneerisüsteemide kohta on:

 • Mootorsõidukites kliimaseadmete käitamise põhialused
 • Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagendina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).
 • Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest.
 • Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest
 • Külmutusagendi mahuti käsitsemine
 • Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine
 • Kogumisseadme käitamine


gvidis-edu
load...