Auto konditsioneeride koolituskursus

Autokliima Gvidis Eesti OÜ koostöös ettevõttega HMV-Systems Oy, kes omab 19 aastat kogemust autotranspordi koolituse alal, pakub auto konditsioneeride koolituskursust.

Auto konditsioneeride koolitus on mõeldud autoteeninduste personalile.

Koolitusprogramm vastab Euroopa Komisjoni määruse 307/2008 nõudmistele, mis puudutavad miinimumnõudeid teadmistele sõidukite õhu konditsioneerisüsteemi ülesehituse, töö ja hoolduse kohta. Regulatsioon määrab ka nende teadmiste atesteerimise korra. 

Regulatsioon määrab, et miinimumteadmised sõidukite õhukonditsioneerisüsteemide kohta on:

• Mootorsõidukites kliimaseadmete käitamise põhialused • Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagendina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras). • Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest. • Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest • Külmutusagendi mahuti käsitsemine • Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine • Kogumisseadme käitamine

  

Koolitusprogramm, mille pakub Autokliima Gvidis Eesti OÜ koostöös ettevõttega HMV-Systems Oy, sisaldab järgmisi teemasid:

 • Soojustehnika alused • Kliimakontrolli seadmete käitamise alused ja ülesehitus • Olulisemad faktid kliimakontrolli seadmete elektrosüsteemist • Hooldus ja diagnostika • Kliimaseadmete automaatika

Selle koolitusprogrammi edukas läbimine annab põhiteadmisi, mis on vajalikud töös mootorsõidukite kliimaseadmetega, ning teadmisi eduka eksami sooritamise jaoks, mis kinnitaks programmi läbija vastavust määruse 307/2008 nõuetele. Koolitusprogrammi kasutatakse edukalt Soomes ning on kinnitatud selle vastavus määruse 307/2008 nõudmistele. Ettevõtte HMV-Systems Oy koolitusmaterjalide tõlkeid kasutatakse terves maailmas personali koolitamisel ja pädevuse suurendamisel autoteenindusega seotud ettevõtetes.